Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ansökningsblankett


Ansökan om deltagande i modersmålsundervisning ska undertecknas av båda vårdnadshavarna eller av godman och skickas in på fastställd blankett senast 1 maj för start höstterminen och senast 1 december för start vårterminen. Sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte utan läggs i kö till nästa terminsstart. 

Skriftlig anmälan till modersmålsundervisning ska lämnas inför att eleven ska börja i förskoleklass samt inför grundskolans år 1, år 4 och år 7. 

Blanketter för att ansöka eller avbryta modersmålsundervisning:


Kontaktinformation


rektor
Telefon: 092162512
E-post: anders.vall@edu.boden.se
Kontakt: Anders Vall

Genvägen