Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ansökningstid


Modersmålsundervisning organiseras med start hösttermin och vårtermin. Ansökan om deltagande i modersmålsundervisning ska undertecknas av båda vårdnadshavarna eller av godman och skickas in på fastställd blankett senast 1 maj för start höstterminen och senast 1 december för start vårterminen. Sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte utan läggs i kö till nästa terminsstart. 

Elev som påbörjat modersmålsundervisning förväntas fortsätta stadietiden ut. Skriftlig anmälan till modersmålsundervisning ska lämnas inför att eleven ska börja i förskoleklass samt inför grundskolans år 1, år 4 och år 7. 

Ansökan om modersmålsundervisning för nya nyanlända elever tas in vid de inledande kartläggningssamtalen. 


Genvägen