Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Omfattning modersmålsundervisning


Undervisning i modersmål omfattar 30 tim per läsår som förläggs huvudsakligen utanför ordinarie skoltid. Strävan är att fördela undervisningstiden jämt varje vecka men även andra schemalösningar kan bli aktuella. 

Om elev vill avsluta sin modersmålsundervisning i förtid anmäler vårdnadshavare eller godman detta på särskild blankett, rektor beslutar och avslutet verkställs. 

Samma krav på närvaro gäller som för övrig undervisning i grundskolan. Rektor kan efter samråd med vårdnadshavarna eller godman besluta att avbryta modersmålsundervisningen i de fall elev återkommande och utan giltigt skäl uteblir från undervisningen. 

Gällande språk utanför de nationella minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddish) krävs att minst fem elever inom kommunen önskar undervisning i samma språk samt att det finns tillgång till lämplig lärare för att undervisning ska organiseras. Med lämplig lärare avses en person som själv har språket som sitt modersmål och som dessutom har pedagogisk högskoleutbildning eller annan akademisk utbildning. 

De nationella minoritetsspråken -finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddish - är undantagna regeln om minimum fem elever. 

Modersmålsundervisningen kommer inte alltid att ske på elevens ordinarie skola utan kan genomföras i andra lokaler i grupper tillsammans med elever från flera olika skolor. Modersmålsundervisning kan också organiseras som fjärrundervisning över internet. 

Elev kan ha rätt till skolskjuts i de fall modersmålsundervisning organiseras i andra lokaler än elevens ordinarie skola. Bodens kommuns riktlinjer för skolskjuts tillämpas i de fallen. 


Kontaktinformation


rektor
Telefon: 0921 625 12
E-post: anders.vall@edu.boden.se
Kontakt: Anders Vall

Genvägen