Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Regler och rutiner för modersmålsundervisning


Minst en av vårdnadshavarna ska tala ett annat språk än svenska och dagligen använda detta som umgängesspråk med barnet. 

En elev kan bara anmäla sig till ett modersmål. I de fall flera språk talas i hemmet måste elev och vårdnadshavare välja vilket modersmål man vill anmäla sig till. 

Adoptivbarn och nyanlända ensamkommande barn har rätt till undervisning i modersmål även om språket inte talas i hemmet. 

För att ha rätt till modersmålsundervisning krävs att eleven har grundläggande kunskaper i sitt modersmål vilket innebär följande; 

  • Elev i år 1 – 3 ska förstå enkla texter samt kunna delta i enkla dialoger. Eleven ska kunna uttrycka sig enkelt på modersmål, känna till språkets bokstäver och kunna skriva enkla ord 

  • Elev i år 4 – 6 ska ha ett ordförråd anpassat till sin ålder och kunna samtala om ett bekant ämne på sitt modersmål. Eleven ska kunna läsa, tolka och skriva korta texter. 

  • Elev i år 7 – 9 ska kunna upprätthålla samtal och argumentera på sitt modersmål. Eleven ska också kunna läsa och tolka olika typer av texter samt producera egna texter i skriftlig form Vid bedömningen om en elev har grundläggande kunskaper ska hänsyn tas till vilka förutsättningar som getts i elevens skolbakgrund.

Hänsyn tas också till om det är ett modersmål som saknar skriftspråk eller om modersmålet har ett alfabet som skiljer sig från det latinska alfabetet.
För de nationella minoritetsspråken - finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddish - finns inga krav på förkunskaper.

I de fall en elev har anmält sig till modersmålsundervisning och det visar sig att eleven inte har grundläggande kunskaper i sitt modersmål ska rektor efter samråd med modersmålslärare och vårdnadshavare/godman besluta att eleven inte ska delta i modersmålsundervisningen. 


Kontaktinformation


rektor
Telefon: 0921 62512
E-post: anders.vall@edu.boden.se
Kontakt: Anders Vall

Genvägen