Senast uppdaterad: 04/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Reglemente


Utbildningsnämnden ansvarar för att det inom det offentliga skolväsendet genomförs utbildning i enlighet med bestämmelserna i Skollag och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning samt enligt reglemente för Utbildningsnämnden.


Genvägen