Senast uppdaterad: 03/16/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Information om PUL


Personuppgiftslagen 

Det är inom kommunal verksamhet nödvändigt att behandla relativt komplexa personuppgifter. 
Inom Utbildningsförvaltningen behandlas personuppgifter för barn, ungdomar och vårdnadshavare i ett skoladministrativt system. Alla personuppgifter kontrolleras mot Skatteverket.

Hanteringen är nödvändig för att inte felaktigheter skall uppstå vid administration av exempelvis kontaktuppgifter, betyg ,fakturor, närvaro mm.

Personuppgiftslagens syfte är att reglera behandling av personuppgifter för att skydda den personliga integriteten. Det gäller t. ex. uppgifter som namn, civilstånd, personnummer, foton m. m.

För att säkerställa hanteringen inom förvaltningen har Utbildningsnämnden utsett Stefan Svanberg, IT ansvarig, till Personuppgiftsombud.
Ombudets uppgift är att stödja Personuppgiftsansvarige, Utbildningsnämnden samt att kontrollera förvaltningens behandling av personuppgifter. Ombudet skall även hjälpa den registrerade med information och rättelse av personuppgifter.

För ytterligare information, läs Utbildningsnämndens instruktioner för behandling av personuppgifter.


Genvägen