Senast uppdaterad: 03/16/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

IT-verksamhet


Vår ambition är att ge alla verksamma i förvaltningen en möjlighet att använda IKT som ett arbetsredskap, hjälpmedel och stöd i det dagliga arbetet.

För att uppnå detta mål finns följande grundstenar

  • god tillgänglighet
  • webbaserade informations- och kommunikationsmiljöer
  • likvärdig IT-miljö
  • verksamhetsnära IT-stöd

Att uppnå dessa mål, i vår stora organisation kommer att ta tid, dock har utvecklingen de senaste åren varit god och förhoppningen är att vi kan fortsätta utveckla i god fart även de kommande åren.

Vi är också mån om att kunna erbjuda dig som medborgare och vårdnadshavare i kommunen en hög service via förvaltningens e-tjänster. Utbudet av blanketter och andra webbaserade tjänster finns under kommunens gemensamma E-tjänster på Bodens startsida.
Samtliga verksamhetsområden finns representerade via förvaltningens e-tjänster. Vårt mål är att utöka denna tillgänglighet både för personal, elever och föräldrar.


Genvägen