Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ledningsorganisation


Till stöd för förvaltningschefens ledning och styrning finns en ledningsgrupp. Ledningsgruppens viktigaste syfte är att medverka till att förvaltningens verksamhet ger en hög måluppfyllelse för eleverna.

Förvaltningens ledningsgrupp består av: 

Magnus Åkerlund                                    Förvaltningschef
Kjell Selinder                                          Administrativ chef
Stina Leden                                            Chef personalenheten
Bertil Sundström                                     Verksamhetschef för-o grundskola        
Vivianne Lindgren                                    Verksamhetschef gymnasium

I syfte att säkra en sammanhållen organisation adjungeras till ledningsgruppen utvecklingsledare, chef personalenheten, chef elevhälsan samt IT ansvarig. Den förstärkta gruppens uppgift är förvaltningsövergripande avstämning av pågående projekt/arbetsgrupper och gemensam intern och extern information.

Adjungerade till ledningsgruppen:
                             
Maria Jakobsson                                 Chef Elevhälsan
Stefan Svanberg                                 IT ansvarig

Översiktsbild på ledningsorganisationen   Öppnas i nytt fönster


Genvägen