Senast uppdaterad: 02/28/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vem får läsa på sfi


Vem får läsa på sfi?


Rätt att läsa på sfi har den som:

  • är vuxen (från och med 1 juli det år du fyller 16)

  • inte har grundkunskaper i svenska

  • är bosatt i en kommun

  • har ett uppehållstillstånd

Sfi har tre studievägar och fyra delkurser


Sfi 1
(kurs A och B)
för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland.

Sfi 2 (kurs B och C)
med långsam eller normal studietakt.

Sfi 3 (kurs C och D)
med snabb studietakt för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

 

 

 


Genvägen