Senast uppdaterad: 03/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Stöd i skolan


SPECIALPEDAGOGERNA

Vi specialpedagoger arbetar för att du som elev ska få det stöd och den hjälp du behöver för att lyckas så bra som möjligt i skolan. Vi arbetar för en god lärandemiljö, där man anpassar pedagogik och undervisning utifrån elevers olika sätt att lära. Tillsammans med lärarna arbetar vi för att du ska få en bra studietid som är anpassad utifrån dina behov.

Vänd dig till oss angående

  • Stöd och hjälp med studierna
  • Anpassningar av lärandemiljön
  • Digitala hjälpmedel (t ex ljudböcker)
  • Upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram
  • Samtal och pedagogisk handledning – till arbetslag, enskilda lärare och elever
  • Kartläggning och utredning om svårigheter i elevers studiesituation
  • Intyg för körkort (förlängd provtid, muntligt prov)

Genvägen