Senast uppdaterad: 01/08/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Utbildningsnämnden


@microsoft

Utbildningsnämnden tillhandahåller  pedagogisk verksamhet och omsorg av god kvalité i en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett livslångt lärande, där dialog och delaktighet är en väg till utveckling.

I Boden får barn och ungdomar lärande, framtidstro och verktyg att påverka sin egen och ortens framtid. 

Utbildningsnämnden beslutar i frågor som rör utbildningsförvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning skall handha. Nämnden beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. 

Förtroendevalda i utbildningsnämnden

Ledamot Ersättare

Britt-Marie Loggert-Andrén (S)
ordförande 

Agnes Midbjer (S)

Maria Selin (KD)
vice ordförande
Hans Grönberg (S)  
Rigmor Åström (M)

Sara Johansson (S)

Robert Andersson (S) Johan Lund (S)
Johan Sellin (M)

Berith Ekervhén (S)

Lennart Synnergren (S) Erika Sjöö (NS)

Johan Johansson (MP)

Eva Öhman Björkman (M)

Magdalena Resare Sandberg (M)

Henrik Alm (M)
Inger Westman-Arvesen (V) Tony Karlsson (V)
Anders Lund (L) Mathilda Lundström (C)
Bert Johansson (SD) Elisabet Nilsson (SD)
 

Genvägen