Senast uppdaterad: 04/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Offentliga sammanträden


Offentliga sammanträden

Utbildningsnämndens sammanträden är offentliga utom i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen.

Att ta hänsyn till vid besök:

  • Vid besök av grupper med fler än fem deltagare bör föranmälan ske på grund av begränsat antal besöksplatser. Föranmälan sker senast dagen innan sammanträdet till nämndshandläggare på telefon 0921-622 12.
  • Antalet besökare vid öppna sammanträden är begränsat till 25 personer i Kommunstyrelsesalen (ks-salen) och i övriga lokaler beroende på lokalens storlek.
  • Vid kommunmedborgarnas frågestund, under högst 20 minuter, ges kommunmedborgaren möjlighet att ställa en fråga per person. Frågan får ta högst en minut och svaret högst två minuter. Både majoriteten och oppositionen ska beredas möjlighet att besvara frågan. 
  • All eventuell fotografering, bandupptagning eller filminspelning undanbedes under pågående sammanträde.

Genvägen