Senast uppdaterad: 02/22/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Välkommen till utbildningsförvaltningen


Barn i vinterkläder

I Bodens förskolor och skolor ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningarden visionen arbetar vår utbildningsförvaltning för.

Här värnar vi om alla elevers och barns livslånga lärande, bygger framtidstro samt ger dem verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid. De som förverkligar detta är alla våra kompetenta medarbetare som visar respekt och tolerans, som fokuserar på att ständigt förbättra verksamheten, och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet.

Kontakt: Utbildningsförvaltningen
Tele: 0921-622 16
E-post: utbildningsforvaltningen@boden.se
Kontaktperson: Marie Gustavsson

Utbildningsförvaltningen erbjuder en mängd digitala-tjänster för dig som är vårdnadshavare till barn/ungdomar i kommunens skolor. Eftersom vi värnar om de uppgifter som finns registrerade i våra elevadministrativa system används säker inloggning, detta innebär att du måste använda e-legitimation vid inloggning.

I dagsläget kan du hämta/lämna följande uppgifter

  • Klasslistor
  • Scheman
  • Planeringar och bedömningar
  • Underlag för utvecklingssamtal
  • Kontaktuppgifter personal och elev
  • Frånvaroanmälan
  • Aktuell frånvaroöversikt
  • Betyg och Nationella provresultat
  • Enhetsspecifik information
  • Länkar till relaterat material

Alla kommunala skolor i Bodens kommun finns tillgängliga via denna e-tjänst. Har du barn/ungdomar på fler enheter kan du enkelt växla mellan dessa.


Länkar


Genvägen