Senast uppdaterad: 11/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Fritidshem


Fritidshem

Fritidshem finns på respektive grundskola och avser barn från sex år till och med årskurs 6 och är öppet före och efter skoltid samt under lov. Vid deltidsplats väljer du omsorg antingen förmiddag eller eftermiddag. Vid deltidsplats är platsen tillgänglig 5 tim/dag under lovdagar.

Platserbjudande och placering

När ditt barn erhåller en plats kommer ett platserbjudande till vårdnadshavarna. Vid gemensam vårdnad krävs att båda vårdnadshavarna skriftligen samtycker till platsen.

Inskolning

Inskolningen kan tidigast påbörjas första måndagen i augusti.

Föräldraledighet

När barn som har plats på fritidshem får syskon, upphör platsen att gälla 1 månad efter syskons födelse.

Arbetssökande

När vårdnadshavare blir arbetssökande, upphör placeringen att gälla 1 månad efter förändrat arbetsförhållande. Arbetssökande som får tillfälligt arbete kan nyttja fritidshemsplats de dagarna de arbetar. För varje dag som vårdnadshavare arbetar debiteras hel avgift.

Avgifter finner ni under förskolor och avgifter.


Genvägen