Senast uppdaterad: 04/21/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialpsykiatrin


Socialpsykiatriska enheten startade 1995 i samband med att kommunerna fick ett större ansvar för personer med psykiska funktionshinder.

Handlingsprogram för insatser till personer med psykiska funktionshinder

  • De psykiskt funktionshindrade ska ha samma rättigheter och skyldigheter som övriga kommunmedborgare
  • Service, vård och stöd av god kvalitet ska vara anpassad till individuella behov och förutsättningar
  • Den enskildes val och prioriteringar ska vara utgångspunkt
  • Verksamheten ska vara inriktad mot öppna och normaliserade vård- och stödformer


Socialpsykiatrins mål

  • Vi ska samverka med berörda myndigheter och organisationer genom ett aktivt nätverksarbete och i gemensam stödplaneringsgrupp
  • Vi ska aktivt verka för att erbjuda meningsfull sysselsättning i form av arbete, utbildning med mera, i samarbete med andra myndigheter och organisationer.
  • Vi ska aktivt bearbeta, bemöta och förändra attityder och fördomar kring psykisk ohälsa genom att anordna eller medverka i olika arrangemang
  • Den enskildes sociala nätverk ska stärkas genom att kontakten med vänner, anhöriga och intresseorganisationer underlättas och skapas
  • Alla i gruppboende ska ha ett fungerande kontaktmannastöd bland personalen
  • Vård/rehabiliteringsplaner upprättas och följs upp regelbundet för alla i gruppboende och hos de som får stöd av rehabiliteringsassistent

 


Enhetschefer Anna Isaksson
0921-622 41

Pia Degerman
0921-628 76
Sjuksköterska 0921-622 89
070-340 23 44

Hemvägen 8-10
0921-626 39
0921-624 58


Höjdens gruppboende

0921-104 64


Tunets Gruppboende

0921-625 39


Länkar


Genvägen