Senast uppdaterad: 02/01/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Boendestöd


Vad är boendestöd?

Boendestöd är en stödform enligt socialtjänstlagen. Syftet med insatsen är att underlätta för dig med en funktionsnedsättning som gör det svårt att få vardagen att fungera. Insatsen ger ett socialt och pedagogiskt stöd inom den enskildes hem- och närmiljö. Stödet utformas individuellt utifrån den enskildes behov och målet är att kunna leva ett självständigt liv.

Boendestöd kan exempelvis bestå av:

  • Stöd vid handling och matlagning
  • Handledning vid städ och tvätt
  • Social träning
  • Stöd vid läkarbesök eller vid kontakt med olika myndigheter

 

Enhetschef

Ingela Gustafsson 
Telefon: 0921-628 81

Den som vill ansöka om LSS-insats vänder sig till LSS-handläggare inom TEAM Individ eller TEAM Familj som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. Du är även välkommen att kontakta handläggarna för mer information.

 

Nina Janson
Verksamhetschef Boende och stöd


Genvägen