Senast uppdaterad: 09/21/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Personlig assistans


Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i det dagliga livet av ett begränsat antal personer. I största möjliga utsträckning ska brukaren ha ett inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. 

Personlig assistans ska stärka brukarens möjlighet till att leva ett självständigt och oberoende liv. 

Den som beviljats insatsen personlig assistans kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett kooperativ eller annan utförare. Ansök om personlig assistans hos kommunen eller Försäkringskassan. 

Enhetschefer Personlig assistans:

Isabelle Stattin 0921-782 02
Emma Sundqvist 0921-627 86
Harriet Johansson  0921-628 79

 

Den som vill ansöka om LSS-insats vänder sig till LSS-handläggare inom TEAM Individ eller TEAM Familj som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. Du är även välkommen att kontakta handläggarna för mer information.

 

Nina Janson
Verksamhetschef Boende och stöd


Genvägen