Senast uppdaterad: 02/01/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Avlösarservice


Avlösarservice är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med insatsen är att avlasta föräldrar eller makar som lever med någon som har stora funktionsnedsättningar för att ge möjlighet till avkoppling och egna aktiviteter. Insatsen utförs oftast i det egna hemmet och utformas utifrån den enskildes behov. 

Enhetschef

Ingela Gustafsson 
Telefon: 0921-628 81

Den som vill ansöka om LSS-insats vänder sig till LSS-handläggare inom TEAM Individ eller TEAM Familj som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. Du är även välkommen att kontakta handläggarna för mer information.

Nina Janson
Verksamhetschef Boende och stöd


Genvägen