Senast uppdaterad: 02/01/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ledsagarservice


Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter i närmiljön utanför det egna hemmet. Insatsen är till för är att underlätta för personer som har en funktionsnedsättning, exempelvis genom att ge möjlighet till att komma ut på promenader, besöka vänner eller delta i andra fritidsaktiviteter. 

Ledsagarservice utformas efter den enskildes behov och syftet med insatsen är att bryta isolering samt ge den enskilde möjligthet att delta i samhällets gemenskap.

Enhetschef

Ingela Gustafsson 
Telefon: 0921-628 81

Den som vill ansöka om LSS-insats vänder sig till LSS-handläggare inom TEAM Individ eller TEAM Familj som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. Du är även välkommen att kontakta handläggarna för mer information.

Nina Janson
Verksamhetschef Boende och stöd


Genvägen