Senast uppdaterad: 04/13/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Jobba som personlig assistent


Som personlig assistent ska du ge stöd och service utifrån beviljade insatser. Du ska arbeta tillsammans med den enskilde, vara lyhörd och kunna "lyssna in" hur den enskilde vill ha hjälpen. Du kan också utföra medicinska insatser enligt delegation eller som egenvård. 

Som personlig assistent är det viktigt att du respekterar den enskilde och familjemedlemmars integritet. Det är viktigt att du har en professionell inställning till yrket, vilket bland annat innebär att kunna hålla distans mellan sitt liv och den enskildes privatliv. 

Du ska samverka med den enskilde, dennes företrädare, anhöriga och andra personer i den enskildes nätverk, samt arbetskamrater och arbetsledning. Du ska arbeta efter upprättad genomförandeplan, i samråd med den enskilde eller dennes företrädare. 

Allt arbete utgår från att sätta den enskildes behov och önskemål i centrum, stöd och hjälp med de dagliga sysslorna samt ge personlig omvårdnad.

Alla som nyrekryteras till socialförvaltningen får uppvisa utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Om du är intresserad av att arbeta som personlig assistent vänder du dig till Bemanningen Boende och stöd där du kan registrera ditt CV.


Genvägen