Senast uppdaterad: 08/16/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Arbeta som socialsekreterare


Kollage med bilder från Boden

	Bildmontage: Fredrik Åström

Bodens kommun ligger i Norrbottens kustland, tre mil från havet. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv.

Individ- och familjeomsorgen har återkommande behov av att rekrytera socionomer inom verksamhetens olika områden. För mer information om nuläget och lediga tjänster är du välkommen att kontakta:

Teamchef Mona Eriksson 0921-622 30, teamchef Margaretha Kjerrulf 0921-622 26 eller kvalitetsledare Christine Damström 0921-627 29. Se även lediga tjänster på Boden.se (länken öppnas i nytt fönster)��ppnas i nytt f��nster.

Vi erbjuder en arbetsplats med högt tempo och trevliga arbetskamrater där humor är en viktig ingrediens. Vi har extern handledning, erbjuder kontinuerlig fortbildning, flextid, friskvårdssatsningar samt en friskvårdstimme i veckan. Vi befinner oss i ett spännande skede med utveckling av nya arbetssätt och har nyligen inlett ett värdegrundsarbete. Varmt välkommen till en arbetsplats med engagerade medarbetare

Om arbetsplatsen

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, IFO, är en modern organisation med multikompetenta team som har klientens/familjens samlade behov i fokus.

IFO är indelad i fyra multikompetenta team som är samlokaliserade i nyrenoverade lokaler i centrum.

I varje team finns socialsekreterare/handläggare med specialistinriktningar som möter medborgarnas behov av socialt stöd. Samverkan inom teamet, organisationen och externt är viktigt och därför värdesätter vi medarbetare som är flexibla och har förmåga att samarbeta samtidigt som det egna uppdraget prioriteras. Arbetsplatsen präglas av delaktighet och möjligheten att påverka arbetet är stort. Observera att dina arbetsuppgifter kan komma att ändras över tid utifrån behov inom IFO:s uppdrag.

Team Mottagning innebär en väg in för att underlätta för Bodensare som inte tidigare haft kontakt med individ- och familjeomsorgen. Genom att ringa ett enda nummer kommer man i kontakt med handläggare som kan ge svar på sociala frågor. Teamet arbetar med barn och unga, ekonomiskt bistånd, vuxna/beroende och andra sociala problem. Teamet arbetar även med ensamkommande barn.

Team Familj har samlade resurser för att möta barnfamiljers behov. Teamet arbetar med barn och unga, ekonomiskt bistånd, vuxna/beroende, familjehem, familjerätt samt LSS.

Team Individ har samlade resurser för att möta behov hos vuxna utan barn. Teamet arbetar med vuxna/beroende, unga vuxna, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd samt LSS.

Team Stöd är IFO:s samlade öppenvård. Teamet arbetar med behandling och stöd samt förebyggande verksamhet. I teamet finns behandlare/behandlingsassistenter med specialisering vuxna, barn och unga. I teamet finns även personliga ombud, Case Manager, familjerådgivning, ungdomsmottagning samt kommunens eget behandlingshem och stödboende.

Kollage med bilder från Boden

	Bildmontage: Fredrik Åström

									
							
				

Genvägen