Senast uppdaterad: 01/11/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Insatser inom Funktionsnedsättning


Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Alla insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL) är behovsprövade. Det betyder att kommunens LSS-handläggare alltid gör en utredning för att se hur hjälpbehovet kan tillgodoses.

De olika insatserna inom LSS finns beskrivna under länkarna till vänster.

Mer specifik information om verksamheterna finner du här. 


Genvägen