Senast uppdaterad: 02/15/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Insatser inom socialpsykiatrin


Övergripande information


Kommunen svarar för vissa uppgifter samt ansvarar för samordningen av samhällets insatser för vuxna med psykiska funktionshinder. Kommunen har till uppgift att planera bostäder, ge boendestöd och erbjuda sysselsättning i olika former efter den enskildes behov.

De flesta insatserna som Socialpsykiatrin kan tillhandahålla är behovsprövad. Detta innebär att kommunens handläggare alltid gör en utredning för att se hur hjälpbehovet kan tillgodoses.
Insatserna utgår från personens egna behov och beviljas av handläggare enligt socialtjänstlagen, SoL, eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Insatser enligt LSS, se specifik information här.

Förutom LSS-insatser kan Du bli beviljad insatser enligt Socialtjänstlagen specifikt inriktade för Socialpsykiatrin. De olika insatstyperna finns beskrivna under länkarna till vänster.

Dessutom kan Du vara berättigad till andra insatser enligt Socialtjänstlagen, som t.ex. hjälp i hemmet i form av hemtjänst. Se vidare Insatser i ordinärt boende.

Mer specifik information om Socialpsykiatrins verksamhet  finner du här. 


Genvägen