Senast uppdaterad: 08/16/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Case Management


CM-teamet - socialtjänst och psykiatri i samverkan 


CM- teamet i Boden är en verksamhet som bedrivs i samverkan mellan socialtjänst, vuxenpsykiatri samt primärvård. Den riktar sig till målgruppen med samsjuklighet- allvarlig psykisk sjukdom och missbruks- och beroendeproblematik.

Den samlade erfarenheten av arbetet med personer som har komplexa vårdbehov har visat att samtidiga insatser krävs för både missbruket och den psykiska ohälsan om den enskilde ska kunna förändra och förbättra sin livssituation. I Boden arbetar därför socialtjänst och vuxenpsykiatri sida vid sida i en verksamhet avsedd just för att ge stöd och hjälp åt en av de mest utsatta grupperna i samhället.

CM är en förkortning av case management och personerna som arbetar i teamet tituleras just som case managers. En case manager har till uppgift att ta ett samlat ansvar för ett begränsat antal individer med tung och komplex problematik, och tillse att dessa får det stöd, den behandling, de insatser som krävs, i stort och i smått, för att få en mer fungerande livssituation. Case managerns primära uppgift är att samordna tillgängliga resurser till en fungerande helhet för den enskilde. Åtgärderna ska vara utvalda, kombinerade och skräddarsydda för den enskilde individen. 

I Boden består CM-teamet av Kjell-Åke Enqvist, behandlingsassistent vid Bodens kommun samt Annette Isaksson från närpsykiatrin. Verksamheten håller till på Fabriksgatan 6.
 
Har du frågor eller är intresserad av att veta mer? Kontakta oss gärna!  
 

Kjell-Åke Enqvist tel: 070-660 13 15
Annette Isaksson tel: 070-660 13 15 


 


Genvägen