Senast uppdaterad: 08/02/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Medling vid ungdomsbrott


Medling sker efter ett erkänt brott eller en dom. Det kan handla om flera olika typer av brott till exempel snatteri, stöld, skadegörelse eller misshandel. Medlingen är frivillig och bygger på att både gärningsman och brottsoffer vill delta.    

Har du blivit utsatt för brott?     ....eller har du begått ett brott?

  • Medling vänder sig framförallt till ungdomar i åldern 15 upp till 21 år som begått brott och till personen som blivit utsatt för brottet.     
  • Medlingen ger er chansen att träffas tillsammans och prata om händelsen och dess konsekvenser.     
  • Mötet förbereds och leds av en opartisk medlare.     
  • Syftet är att minska de negativa följderna av brottet och minska risken för återfall.     
  • Förhoppningen med medlingen är att båda parter kan lämna händelsen bakom sig.

Information till dig som begått ett brott

I första hand får du möjlighet att visa att du ångrar dig och vill ställa saker tillrätta. Medling är ett bra sätt att be om förlåtelse samtidigt som det gör det lättare för dig att möta den du utsatt för brott i framtiden.

Information till dig som blivit utsatt för brott

Medling ger dig chansen att möta och ställa frågor till den som vållat dig skada. Du får ett ansikte på gärningsmannen och du kan förklara vilka konsekvenser brottet fått för dig. Medlingen kan göra det lättare att mötas i framtiden.

Vilka står bakom medlingsverksamheten?

Från och med den 1 januari 2008 har Sveriges kommuner skyldighet att erbjuda "Medling vid brott", där gärningsmannen är under 21 år. Medling handlar om att hantera konflikter på ett metodiskt sätt där reparativrättvisa är ett nyckelord. Socialstyrelsen har från den 1 januari 2008 tillsynsansvar över kommunernas medlingsverksamheter och socialstyrelsen ansvarar också för riktlinjerna hur medling ska ske. 

I medlingsverksamheten samverkar polis, åklagare, frivård och socialtjänst.

Kontakt

Vill du veta mer om medling kontakta Team Stöd

Suvi Johansson 0921-627 80


Genvägen