Senast uppdaterad: 08/16/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Stödboendet Kvadraten


STÖDBOENDET KVADRATEN

Kvadraten är kommunens stödboende för personer med missbruksproblem. Stödboendet består av sju lägenheter samt en gemensamhetslokal där man samlas dagligen för planering av aktiviteter. Boendet vid Kvadraten kan beviljas till personer som inte kan få eget hyreskontrakt på öppna bostadsmarknaden.

Verksamheten erbjuder ett aktivt stöd i boendet och den boende skall få
möjlighet till ett bättre livsmönster. Målsättningen är att minimera alkohol- och drogintaget genom att motivera de boende till en meningsfull fritid.
Boendet kan också innebära ett aktivt stöd med att upprätthålla kontakt med nätverket i form av släkt och vänner.


Vid Kvadraten arbetar två behandlingsassistenter

Vill ni veta mer om vår verksamhet på Kvadraten är ni välkommen att höra av er till oss på telefon.


 

Bild på Mikael & Sture vid Kvadraten
  Micke och Sture

Mikael Nordin                                         Sture Lidberg
behandlingsassistent                               behandlingsassistent

070-593 96 38                                        070-627 11 59

XX


Genvägen