Senast uppdaterad: 10/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering


MAR står för Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering och finns i kommunal verksamhet.

Kommunerna tog över hälso- och sjukvårdsansvaret i särskilda boendeformer vid ÄDEL-reformens införande 1992 och då beslutades att varje kommun skulle ha en MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska. Samtidigt beslutades också att en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast kan fullgöra uppgiften som medicinskt ansvarig om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattade rehabilitering.

MAR ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Ansvaret utgår från kommunens skyldighet att bedriva hälso- och sjukvård så att den uppfyller kraven på god vård och kraven om att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Uppdragen utgår från lagstadgade uppgifter beskrivna i Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetsförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Ann-Cathrin Zakrisson
MAR
Sanden              

Tel 0921-628 80       

 
Genvägen