Senast uppdaterad: 09/08/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Torsdag 12 oktober


Torsdag 12 oktober

13.00-14.30
Hjärnkoll  - kunskap och öppenhet kring psykisk hälsa

Erfarenheter av psykisk ohälsa och hälsa. Vikten av att prata om psykisk hälsa samt situationen för äldre idag.

Föreläsare:
Tyra Hansson - Hjärnkoll/RSMH
Bengt Westling - Hjärnkoll/Attention

15.00-16.30
Brukarinflytande ut ett helhetsperspektiv

Inom det sociala arbetet har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft, inte minst i diskussioner om brukarnas medverkan i ett evidensbaserat socialt arbete. Vad innebär detta i praktiken?

Föreläsare:
Mårten Jansson Utvecklingsledare NSPH  - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

17.00
Avslutning Bodens kommun


Genvägen