Senast uppdaterad: 08/23/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd


Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter.

Här kan du ta del av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Öppnas i nytt fönstersom gäller i Bodens kommun. 

Från 1 januari 2017 är timavgiften inom miljö- och hälsoskyddsområdet 914 kr, läs beslut om timavgift härÖppnas i nytt fönster

Inom livsmedelsområdet är timavgiften 1117 kr för planerad kontroll, och 956 kr per timme för extra offentlig kontroll samt för prövnings- och anmälningsärenden.

Timavgift respektive fast avgift är inte momsbelagd.

Här kan du se ett urval av samhällsbyggnadskontorets handläggning som man måste betala avgift för:

 • Sophämtning och/eller slamtömning
 • Livsmedelskontroll, för offentlig kontroll ska en fast, årlig kontrollavgift betalas.
 • Ansökan och tillsyn enligt tobakslagen
 • Ansökan och tillsyn enligt strålskyddslagen, ex. solarier
 • Ansökan och tillsyn enligt lagen om vissa receptfria läkemedel

Tillsyn enligt miljöbalken:

 • Ansökan inrätta vattentoalett med sluten tank (4 timavgifter)
 • Ansökan inrätta vattentoalett med infiltration (6 timavgifter)
 • Ansökan om dispens från sophämtning (1 timavgift)
 • Anmälan berg-, jord- eller ytvattenvärmepump (2 timavgifter)
 • Anmälan hålla vissa djur inom detaljplanelagt område (3 timavgifter)
 • Handläggning av kontrollrapport från cisternbesiktning (1 timavgift)
 • Tillsynsavgift för cistern i och ovan mark (årlig avgift)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
  • Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing (3 timavgifter)
  • Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning (2 timavgifter)
 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten (4 timavgifter)
 • Skol- och fritidsverksamhet (timavgift)


Vill du veta mer?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret 
Expeditionen, telefon 0921 - 622 56


Genvägenopendocument