Senast uppdaterad: 12/01/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-2018


Inge Andersson (S), ordförande, 070-203 56 67 

Kenneth Backgård (NS), vice ordförande, 070-070-568 38 99

Ledamöter

Olle Lindström (M), 070-671 54 50
Anna-Karin Nylund (S), 070-317 47 05
Daniel Rönnbäck (M), 070-612 99 66
Catarina Ask (MP), 070-625 52 80

Maria von Schantz (M), 070-607 83 67


Ersättare

Michael Engström (S), 070-643 77 57
Sonia Harr (S), 070-675 76 56
Hendrik Andersson (L), 070-590 40 99
Anders Pettersson (KD), 070-664 21 67
Simon Åslund Johansson (M), 073-072 76 66
Bosse Strömbäck (V), 070-529 42 92
Bernt Drugge (SD), 070-219 30 04


Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar även som kommunens krisledningsnämnd.


Genvägenopendocument