Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Yrkesmässig hygienisk verksamhet


Anmälningpliktig hälsoskyddsverksamhet

De som bedriver verksamhet som till exempel bassängbad, fotvård, akupunktur, massörer, piercare, tatuerare, förskolor, skolor etc har anmälningsplikt till kommunen.

För att inte kunder ska riskera att bli sjuka eller må dåligt av ett besök behöver verksamheten fungera på ett bra sätt. Det gäller hygienrutiner, städning, ventilation och avfallshantering. När miljöinspektören kommer på besök ska man kunna visa att allt detta fungerar och att det finns rutiner att följa.

Innan en ny verksamhet startar eller när verksamheten förändras, ex lokalbyte, ska en anmälan göras. Blankett finns i blankettportalen ��ppnas i nytt f��nster, den heter Hygien- och undervisningslokal anmälan.


Meddelande om hälsoskyddsverksamhet (ej anmälningspliktig)

Exempel på verksamheter som inte är anmälningspliktiga till kommunen är frisersalonger, massörer, skönhetssalonger (ej stickande och skärande), sjukgymnastik, hotell, vandrarhem, camping och idrottsanläggningar. Dessa verksamheter har ingen formell anmälningsplikt men omfattas ändå av miljöbalkens krav.

Blankett för att meddela kommunen om verksamheten finns i blankettportalen ��ppnas i nytt f��nster, den heter Meddelande om hälsoskyddsverksamhet (ej anmälningspliktig).


Tillsynsansvar

Det är miljö- och byggnämndens uppgift att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven enligt miljöbalken. Nämnden bör informeras om verksamheten innan start för att t.ex. undvika brister i lokalernas utformning som kan vara svåra att rätta till i efterhand.

Avgift

Avgift för tillsyn tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.


Genvägenopendocument