Senast uppdaterad: 10/02/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Överförmyndarnämnden


Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. I nämndens uppdrag ingår också att utreda behov av god man och förvaltare. Nämnden kan i vissa fall utse gode män, bland annat för ensamkommande barn och bortavarande personer.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.  Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.

Kontakta överförmyndarenheten om du har frågor som gäller godmanskap, förvaltarskap eller förmynderskap. Du kan boka tid för besök via telefon eller e-post. Under öppettid kan du hämta och lämna handlingar.


Genvägenopendocument