Senast uppdaterad: 11/17/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förvaltningar


Socialförvaltningen


Chef Catharina Liljeholm
E-post: socialforvaltning@boden.se
Telefon: 0921-620 00 vx


Socialchef
tillika Verksamhetschef Hälso- och sjukvård
Catharina Liljeholm
Stadshus B, plan 10
0921-622 24

Verksamhetschef Boende och stöd
Nina Janson
Stadshus B, plan 10


0921-627 92
Verksamhetschef Äldreboende
Maiden Karlberg
Stadshus B, plan 10 
0921-629 65

Verksamhetschef Hemtjänst
Karin Söderberg
Stadshus B, plan 10 

0921-628 05
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
Kerstin Larsson
Stadshus B, plan 3
0921-627 19 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Siv Stålnacke
Stadshus B, plan 10
0921-627 15

Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Eva-Lisa Hägglund
Åcenter, plan 1

0921-628 80
Chef Administration
Mats Björk
Stadshus B, plan 2 
0921-628 33
Chef Biståndsenheten
Gunmarie Bjurholt
Stadshus B, plan 7
0921-626 80
Chef Utvecklingsenheten
Kristina Lindqvist
Stadshus B, plan 10
0921-782 38
Nämndens handläggare
Björn Isaksson
Stadshus B, plan 10
0921-622 77

Genvägen