Senast uppdaterad: 03/12/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förvaltningar


Räddnings- och säkerhetsförvaltningen


Chef Bengt Nilsson
E-post: raddnings_beredskapsforvaltning@boden.se
Telefon: 0921-623 24
Telefax: 0921-623 75

Räddningstjänsten Boden

Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar

Räddningstjänsten Boden, Slipvägen 10, 961 38 Boden
Telefon (expedition) 0921-623 00 dagtid, kvällstid SOS 0920-252700
Fax 0921-623 75
raddnings_beredskapsforvaltningen@boden.se

Kontaktpersoner:

Kommunstyrelsen tillika Räddnings- och beredskapsnämnd
Ordförande Inge Andersson (s)
tel 0921-621 11

Förvaltningsledning
Räddningschef Bengt Nilsson 
tel 0921-623 24

Samordnare Kaj Nyström
tel 0921-623 06

Sekreterare
Pernilla Kristiansen tel 0921-623 00
Bokning av intern utbildning


Skiftgående styrkeledare 
Externa arbeten, intern utbildning, fordon/material
tel 0921-623 23

Säkerhetssamordnare 
Nina Ström tel 0921-623 01

Tommy Lindvall tel 0921-623 02

Genvägen