Senast uppdaterad: 07/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.
I kommunfullmäktige beslutas om kommunens budget, övriga nämnders reglementen, taxor, riktlinjer och andra övergripande beslut som gäller för kommunen.

Kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens riksdag. 

Kommunfullmäktige i Boden består av 49 mandat (ledamöter Öppnas i nytt fönster).
De väljs vart fjärde år genom allmänna val (direktval).
Med valresultatet som underlag beslutar Länsstyrelsen om vilka personer från respektive parti som skall sitta i kommunfullmäktige kommande mandatperiod.

Initiativrätt (förslagsrätt) i kommunfullmäktige har endast ledamöter genom
så kallad motion. Motionsrätten omfattar förslag av allmän karaktär. Dock måste förslaget rymmas inom den kommunala kompetensen. Nationella frågor som t ex flyktingfrågor, försvarsfrågor och liknande kan inte behandlas i kommunfullmäktige.

Utöver motionsrätten finns två frågeinstitut, interpellation och enkel fråga.
Dessa institut nyttjas om någon ledamot vill få en förklaring eller redovisning
i övrigt om en viss sak eller visst förhållande inom någon styrelse/nämnd.

För enkel fråga gäller samma regler som för interpellation. Skillnaden mellan interpellation och enkel fråga är att en interpellation kan leda till allmän debatt medan en enkel fråga får debatteras endast av den som ställt frågan och
den som skall besvara frågan.

Alla som är folkbokförda i Boden kan lämna förslag till kommunfullmäktige,
läs här om Medborgarförslag (öppnas i nytt fönster)

 Fullmäktigesalen
Bild över kommunfullmäktiges sammanträdesal

Eivy Blomdahl (S)
Eivy Blomdahl (S)
Kommunfullmäktiges
ordförande
Mobil: 070-215 60 57
E-post: eivy.blomdahl@boden.se     

Genvägenopendocument