Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Aktuella kartor över Bodens kommun


På Samhällsbyggnadskontoret ajourhåller vi och producerar olika kartprodukter, exempelvis primärkarta och turistkarta.

Produkterna vi har är inte kommuntäckande men täcker in centralorten, älvdalen samt en del av kommunens byar. Olika produkter har olika täckningsgrad.

Det mesta av vårt material lagras idag i databaser eller som digitala filer och ajourhålls kontinuerligt. Detta gör det enklare för beställaren att bestämma vilket område, vilken skala, samt vilken kartinformation som är intressant för sitt eget ändamål.

Med kartbaserna som underlag, kan även tillämpningar med Geografiska Informations System (GIS) göras för olika slag av analyser och presentationer av geografisk information.

Kartor

Kontakta Robert Johansson, tel 0921-782 17 eller Staffan Eriksson, tel 0921-626 06


GenvägenOpenDocument