Senast uppdaterad: 11/10/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Teknik på föris kan ge framtida innovatörer


11/30/2015

Ett vulkanutbrott äger rum på bordet i Rörvikens förskola. Bakom det står fyra väldigt nöjda barn och skrattar när blått skum väller ut ur glaset. Det är experimentdags på Rörvikens förskola, en av de Bodenförskolor som satsar extra på natur och teknik.Femåringarna Siri Bergvall Rönnberg, Leila Wanhatalo Mahdad, Ivan Degerlund och Julia Kazlova är redan erfarna experimenterare. I snart två terminer har de fått undersöka och prova på allt från kemiska reaktioner till kretsloppstänk och biologi under satsningen på natur och teknik i förskolan. Rörvikens förskola är, precis som nästan alla Bodens kommunala förskolor, med projektet.

Grund för fortsatt intresse
Projektet är en statlig satsning för att öka barnens intresse för naturvetenskap och teknik. I förlängningen är förhoppningen att den svenska forskningen riktad mot bland annat klimatförändringar får nya innovatörer. Och allt detta kan börja med något så enkelt som en vulkan av vinäger, diskmedel och bikarbonat.

- Ibland undrar föräldrarna varför barnen pratar så mycket om vulkaner hemma… Men det är kul att det vi gör lämnar avtryck hos barnen, skrattar förskollärarna Marjaana Överhem-Hiltula och Maria Wikström-Uneby

”Mod att testa saker”
Inspiratör bakom projektet för Bodens del är Eva-Lotte Gustafsson, förskollärare samt natur-och teknikutvecklare för Bodens förskolor. Hennes roll är att handleda sina kollegor i hur de kan utveckla lärandet för barnen inom området teknik och natur.

- Jag tar först reda på vad de vill ha hjälp med och kan därefter sätta ihop inspirationsmaterial. Nu handlar mycket om Ipads, lärplattor, där barnen kan vara väldigt aktiva själva med exempelvis foton för dokumentation, säger Eva-Lotte Gustafsson och fortsätter: - Med lärplattorna tillför vi ett extra verktyg, vi tar inte bort något. Barnen får ju fortfarande rita och greja på med traditionella verktyg också.

Några dagar varje termin träffar Eva-Lotte Gustafsson sina pedagoger för att ge dem konkreta tips på hur de kan jobba. Pedagogerna i sin tur tar med sig kunskapen in på förskolan och så får barnen testa vad som händer om man tar in snö i värmen, eller om man häller färgat vatten i tulpanernas vasar.

- Det här är jättekul! Som vuxen får man också insikter och mod att våga testa saker. Det gör inget om man misslyckas, säger Susann Sohlman, pedagog Rörvikens förskola.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
UpplevBoden.nu

Genvägen