Senast uppdaterad: 06/18/2012
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Boden ambassadör i glesbygdssatsning


06/18/2012

Boden har utsetts till ambassadörskommun i en satsning där Tillväxtverket, tillsammans med 13 pilotkommuner, ska testa nya lösningar och metoder för att utveckla service på landsbygden.

Servicepunkter på landsbygdenDetta kan bland annat ske genom överenskommelser mellan kommuner, Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, turistbyrå, posten, kyrkan och servicepartners ute i bygden. En modell som Boden har kommit igång med genom de två servicepunkter som hittills etablerats i kommunen Harads och Gunnarsbyn.

Ambassadörkommunernas roll blir att, vid sidan av det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan, dela med sig av goda erfarenheter och innovativa lösningar.

Övriga ambassadörskommuner är Kristianstad, Linköping, Örnsköldsvik och Borgholm. Var och en av dessa kommer att fungera som mentorskommun för ett antal av de kommuner som ingår i Tillväxtverkets pilotgrupp.

 - Det samarbetet ger oss möjlighet till ömsesidigt utbyte och lärande. Att få nya idéer och infallsvinklar är alltid givande i ett levande utvecklingsarbete, menar Leif Engström som tillsammans med Bosse Strömbäck representerar Boden vid en startkonferens i Stockholm 13 juni.

- Det är hedrande att Tillväxtverket uppmärksammat vårt arbete och att de valt ut oss som en av fem ambassadörskommuner. Framför allt är det arbetet med att, inom projektet "Lokala servicelösningar", skapa lokala servicepunkter som gör oss intressanta som förebilder, säger Leif Engström näringslivsutvecklare.

Tillbaka

Länkar


Genvägen