Senast uppdaterad: 03/10/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Har du fått ett blått kuvert?


03/10/2014

I Norrbotten väljs 18 000 slumpvis ut för att svara på enkäten ”Hälsa på lika villkor”, den ligger i det blå kuvertet. Det tar ungefär femton minuter att svara på frågorna i den. Svaren du ger hjälper kommuner och landstinget att prioritera insatser där det behövs.

Enkäten skickades ut till åldersgruppen 16- 84 år. Den skickades ut den 27:e februari och kan besvaras ända fram till 1 maj. Du som fått enkäten kan också besvara den elektroniskt på http://www.scb.insamling.se (öppnas i nytt fönster)Öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om enkäten eller vill ha mer information kan du besöka http://www.nll.se/halsapalikavillkor (öppnas i nytt fönster)Öppnas i nytt fönster.

PS: Du kan vända dig till ditt kommunbibliotek för att få hjälp med att fylla i enkäten.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarProtokoll från Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
UpplevBoden.nu

Genvägen