Senast uppdaterad: 08/11/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förändringar för så kallade "riktade lägenheter"


08/11/2016

Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 21 juni att lägenheterna på Björken, Poppeln och Hemvägen , så kallade riktade lägenheter, inte längre ska hyras ut efter biståndsprövning enligt socialtjänstlagen. Därför föreslås också att fastighetsförvaltningen får uppdraget att administrera och förmedla bostäderna på Björken, Poppeln och Hemvägen från 1 oktober 2016.

Förslaget medför inte några konsekvenser för personer som idag bor på Björken, Poppeln och Hemvägen. Personer som bor på Björken, Poppeln och Hemvägen har fortsatt hyresrätt och hyresavtal som gäller.
Personer som redan har beslut om riktad lägenhet och väntar på lägenhet, kommer att erbjudas lägenheter på Björken, Poppeln eller Hemvägen under perioden fram till den 1 oktober 2016 då fastighetsförvaltningen får uppdraget att förmedla. 
Den som fortsättningsvis är intresserad av en lägenhet på Björken, Poppeln eller Hemvägen får avvakta med att anmäla sitt intresse till efter den 1 oktober och då till fastighetsförvaltningen. Före den 1 oktober 2016 finns det inte möjlighet att "ställa sig i kö" till lägenheterna.  

Tillbaka

Länkar


Genvägen