Senast uppdaterad: 05/07/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Avstängning av Trångforsbron


04/13/2018

Trångforsbron är helt avstängd 25/4 - 8/7 på grund av arbete på bron. Omledning av samtliga trafikanter kommer att ske.

NCC Construction Sverige AB utför arbete på Trångforsbron för Trafikverkets räkning. Detta medför att bron kommer att vara helt avstängd för såväl fordonstrafik som för fotgängare och cyklister. Omledning av alla fordonsslag kommer därför att ske till andra vägar. Vägmärken och information kommer att sättas upp längs vägsträckorna.Själva arbetet kommer, i största mån, att vara förlagt mellan måndag till fredag 06:00 och 21:00. Dock kommer bron vara avstängd dygnet runt. Vidare frågor gällande arbetet hänvisas till Fred Nyström på NCC Construction Sverige AB.

Tillbaka

Genvägen