Senast uppdaterad: 04/18/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Länkar


Unga tar plats i stadshuset


04/18/2013

Boden tar ytterligare ett steg för att öka ungdomars inflytande i kommunen. Ungdomsfullmäktige får en styrelse och en egen budget för att arbeta med ungdomsfrågor.

 Styrelsen ungdomsfullmäktige Boden
Styrelsen Bodens ungdomsfullmäktige: Oskar Wallton, Linnea Nilsson, Viktor Sundbom, Mikael Karlman och Camilla Fink. Främre raden Andreas Granath och John Öberg.

John Öberg blir ordförande och kommer tillsammans med styrelsen att arbeta med ungdomars inflytande i kommunen i nära samarbete med kommunledningen. Bilden på styrelsen kommer att hänga i kommunalrådens rum som en påminnelse om att ta hänsyn till ungdomar i alla beslut som påverkar dem.

Göran AhlströmBodens kommun har under några år utvecklat en modell för ungas inflytande som de kallar Ungdomsfullmäktige. Då lämnar ungdomar förslag till kommunen sedan tittar politikerna på förslagen och beslutar om vad som kan genomföras.

- Idén kommer från Lewisham i England och vi har gjort om den till en svensk modell berättar Göran Ahlström som arbetar som ungdomskonsulent på Bodens kommun.

Tillbaka


Evenemang i Boden


Följ oss på Facebook


Genvägen