Senast uppdaterad: 09/26/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Allt bättre företagsklimat i Bodens kommun


09/26/2017

Boden är årets raket i Norrbotten och klättrar 49 placeringar upp till plats 126 i landet. Därmed rankas grannarna Boden och Luleå högst bland länets kommuner. En aktiv dialog och ett starkt engagemang bland företagarna har gett resultat.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning bland 31 000 företag som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Boden lyfter i årets mätning 49 placeringar upp till plats 126 och är därmed den näst högst rankade kommunen i länet. Endast grannkommunen Luleå placerar sig något högre, på plats 109. Samverkan Boden/Luleå har därmed byggt ett starkt och attraktivt företagsområde i Norrbotten.

I företagarnas enkätsvar får Boden goda omdömen vad gäller politikers och tjänstepersoners attityd till företagande. Även kommunens service till företagen får bra betyg. Företagarnas omdömen har generellt höjts sedan fjolårets mätning.

I statistikavsnittet är förändringarna mindre. Den största ändringen är andelen nya företag, där Boden klättrat kraftigt det senaste året.

Vill du läsa mer om undersökningen?

Besök www.foretagsklimat.se/boden.  

Tillbaka

Bodens kommun tipsarUpplevBoden.nu
E-tjänster inom Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen