Senast uppdaterad: 03/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Gemensamt krafttag av Försvarsmakten och Bodens kommun


03/20/2017

Bodens kommun och Försvarsmakten i Boden delar samma utmaning med att attrahera och behålla unga människor inom Försvarsmakten och Bodens kommun. Gemensamt krafttag har tagits för att tillsammans skapa bra förutsättningar för att få fler rekryter och soldater att komma till Boden, trivas och vilja stanna kvar.

Bodens kommun utgör tillsammans med övriga förbandskommuner i Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Försvarsmakten i Norrbotten samt FMV:s verksamhet på Vidselbasen en del i Regionalt samverkansforum (RSF). Regionalt samverkansforum är ett samverkansorgan med syfte att samordna och tillvara ta de förutsättningar som regionen erbjuder vad gäller Försvarsmaktens verksamhet och den ömsesidiga nytta som finns för samhället. Våren 2016 togs ett gemensamt beslut i RSF att ta fram en gemensam Norrbottensmodell som syftar till att så många soldater som möjligt väljer att stanna i regionen. En del av Norrbottensmodellen är Bodenmodellen som är en samverkanslösning som stöd för social förankring för de rekryter som kommer till Boden för att utbildas och arbeta inom Försvarsmakten. En styrgrupp bestående av representanter från A9, I19, Bodens kommun, Turistcenter och Soldathemmet OII har tillsatts för att driva arbetet vidare på lokal nivå. ”Vi har en fantastisk samverkan inom Regionalt samverkansforum och det är jättekul att vi har en lika bra samverkan på lokal nivå i Boden”, säger  Michaela Strömberg, näringslivsstrateg, Bodens kommun.

En modell för att lyckas Bodenmodellen innebär ett aktivitets- och informationsprogram som löper under grundutbildningstiden där målsättningen är att rekryterna ska trivas och vilja stanna kvar i Boden. Aktivteter som ingår i Bodenmodellen är bland annat en gemensam stadsvandring för att lära känna staden, en arbetsmarknadsmässa och föreningsmässa för att komma i kontakt och integreras med näringslivet och föreningslivet. ”Att lyckas behålla rekryter och soldater är även en viktigt fråga för näringslivet i Boden och regionen”, säger Michaela Strömberg, näringslivsstrateg Bodens kommun.  

De aktiviteter som ingår i Bodenmodellen är framtagna tillsammans med rekryter och soldater från A9 och I19 där deras erfarenheter och synpunkter har tagits tillvara. Den senaste aktiviteten som genomfördes var en hockeyresa för att se Luleå Hockey, vilket blev väldigt uppskattad. Ola Olsson, från Eskilstuna och rekryt vid I19 säger att det är roligt att få göra något tillsammans och få se vad som finns att göra i Boden och närområdet. Det sociala umgänget är viktigt, både inom och utanför Försvarsmakten. Sabina Claesson, från Göteborg, rekryt vid I19 tycker det är jättebra att det anordnas aktiviteter. Det är viktigt att det finns saker att göra på fritiden för att trivas bra. Både Ola och Sabina är eniga att det bästa med Boden är närheten till naturen.

Gemensamma planer för framtiden Kommande aktivitet som är planerad är en föreningsmässa i maj där tanken är att rekryter och soldater får träffa föreningslivet i Boden och ta del av det breda föreningsutbudet. ”Det finns ett väldigt stort intresse bland rekryter och soldater att få komma i kontakt med föreningslivet”, säger Ulla-Britt Kankaaranta, rekryteringskoordinator vid A9.

Samarbetet mellan Bodens kommun och Bodens garnison skapar mycket bra förutsättningar för vår gemensamma utveckling. För att locka soldater till regionen, och för att sedan få dessa att vilja stanna kvar, behöver vi inte bara erbjuda bra utbildning i Försvarsmakten. Vi måste också visa soldaterna att Boden är en mycket trevlig stad att leva och bo i. Arbetet med Boden-modellen för oss tillsammans framåt i detta avseende, säger Ulf Johansson, rekrythandläggare vid I 19.

Tillbaka

Genvägen