Senast uppdaterad: 05/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Integrationsprojekt på besök i Stadshuset


05/04/2017

Det integrationsprojekt som initierats av Företagarna i Boden är nu ute på en turné fylld av studiebesök. Första stoppet var Bodens kommun och det genomfördes i går, onsdag (3 maj 2017). Syftet med besöket var att deltagarna skulle få lära känna kommunen. Deras specifika frågor ska kunna hitta en lämplig väg fram till rätt tjänsteperson.

Besöket började med att deltagarna fick träffa kommunalråden Inge Andersson och Catarina Ask. De fick också träffa kommunchef Mats Berg samt gruppledare Anders Pettersson. Sen var de runt på kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och stannade till på ekonomikontorets upphandlingsenhet.

Det här första besöket kan verka väldigt svårt och stort. Deltagarna ska försöka förstå strukturen på en kommun. Därför får de träffa nyckelpersoner i det här skedet. Syftet har helt enkelt varit att få deltagarna att förstå var de ska ta frågor. Var de får svar på de frågor de har utifrån den verksamhet de vill starta.

Budskapet var ganska tydligt på många kommunala kontor. De menade att det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. Det var också många som tyckte det var viktigt att poängtera att de skulle fråga innan de gör något, inte efter.

Inspiration till företagande

Programmet är inte en startaeget- utbildning utan det är en sorts introduktion till det. Studiebesöken är planerade utifrån teman och varje deltagare väljer moduler att fördjupa sig i efter deras intresse.

I dagsläget är det tio deltagare men antalet förväntas öka inom två veckor.

Fler planerade besök

Det finns så klart många besök redan inplanerade. Nästa steg blir att besöka banker och butiker. Utbildningen kommer även introducera deltagarna till myndigheter i Luleå. Där kommer deltagarna att få träffa bland annat Skatteverket och andra viktiga aktörer i samhället. En självklarhet är att kursen besöker Boden Business Park. Det kommer anordnas ett studiebesök i veckan.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun

Genvägen