Senast uppdaterad: 06/27/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Länkar


Sommarlovsaktiviteter för barn i Bodens kommun


06/27/2016

Var med och medverka till att Bodens barn och ungdomar får ett fantastiskt sommarlov! Bodens kommun vill göra det möjligt för barn och ungdomar i åldern 6-15 år att kunna delta i kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet 2016. För att möjliggöra detta kan föreningar, organisationer och församlingar söka pengar från Bodens kommun. Alla är välkomna att medverka, det kan till exempel vara hantverk, kultur, konst, spel, idrott eller annat.

Bodens kommun hoppas att satsningen ska främja integration och skapa nya kontakter mellan barn och ungdomar med olika bakgrund och ge dem alla ett riktigt bra sommarlov!

Sommarlovsaktiviteterna möjliggörs genom bidrag från MUCF(Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Läs mer på: mucf.seÖppnas i nytt fönster). MUCF kräver att kommunerna lämnar en ekonomisk redovisning av bidraget. Därför måste de som beviljats bidrag, efter genomförda aktiviteter, redovisa följande punkter:

  • vilka aktiviteter som har genomförts
  • antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna
  • effekter av sommarlovsaktiviteterna och särskilt effekterna för barn från ekonomiskt utsatta familjer

 Välkomna med er ansökan!

Ansök till och med 30:e juni 2016

Skicka er ansökan, ert förslag på aktivitet, vem/vilka den riktar sig till, till: kfu@boden.se

Tillbaka


Evenemang i Boden


Följ oss på Facebook


Genvägen