Senast uppdaterad: 08/22/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Tjänstemän flyttar från stadshuset


08/22/2013

Just nu håller många på att flytta från stadshusets lokaler. I dagsläget är det tekniska förvaltningen det gäller och människor flyttar till Ässjan, Torpgärdan, och till kontorslokaler på Kungsgatan 49.

Det gamla stadshuset (B- huset) kommer att rustas upp. Som en del i arbetet kommer förvaltningar att byta plats och just nu pågår en rad flyttar för att göra detta möjligt. Nu i dagarna har en rad tjänstemän flyttat ut från sina kontor och innan augusti är slut så kommer listan som följer vara komplett. Den listan är:

Flyttat från våning A8:


Gatuavdelning
Joakim Kyräs
Stig-Erik Svensson
Kerstin Chley
Markus Backman
Ann Nyström
Maria Sammeli
Eva Blomgren
Krister Palmblom
Roland Bergman (flyttar till Ässjan)

Parkavdelning
Lennart Stubé
Tage Englund (flyttar till Ässjan)

VA-avdelning
Jan Lundberg
Ove Andersson (slutar med pension 31 augusti)
Inger Bergström
Carina Widman
Monica Svensson (sjuk tills vidare)

Flyttat från våning A9:


Stab
Torbjörn Almqvist
Siw Söderlund
Birgitta Boström
Ann-Christine Axelsson
Bengt Markström (har kontor både på ekonomikontoret och tekniska, Kungsgat 49, tillhör ekonomikontoret organisatoriskt och har hand om ekonomin för tekniska)

Kostavdelning
Johanna Lindblad
Helena Darsbo
Ann-Louise Folkesson
Eva Nordberg

Fastighetsavdelning (flyttar fredag 23 augusti)
Bo-Gunnar Lundberg
Ninva Gawrieh-Lindgren
Leif Backman
Ingela Bergman
Ann-Katrin Ögren
Liljen Carlsén
Ove Mattsson (flyttar till Ässjan)
Björn Johansson (flyttar till Ässjan)

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
UpplevBoden.nu

Genvägen