Senast uppdaterad: 07/11/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ny utformning av Medborgarplatsen


07/11/2013

Nu har Medborgarplatsen fått fler sittplatser och planteringar och vägarbetena är på väg att avslutats inför sommaren. För att tillgodose handel och turism har en tillfällig lösning för trafiken kring Medborgarplatsen genomförts i väntan på politiskt beslut. Läs mer i nyheten.

Nu har nya trafikregler införts på:


Kyrkgatan - från parkeringshuset Cedern mot kyrkan i norr

  • Gångfartsområde mellan parkeringshuset Cedern och Kungsgatan. Det innebär att fordon får köra här, men i gångfart och på de gåendes villkor.

  • Fordon från gångfartsområdet får inte svänga vänster mot Bodensia i korsningen vid Kungsgatan.

  • På en sträcka av 15 meter från hörnet av Handelsbanken och norrut är gatan avstängd för motordrivna fordon i sydlig riktning, med undantag för moped klass II. Det innebär att du kan köra för att parkera vid stadshuset, men inte köra söderut i korsningen Kyrkgatan - Kungsgatan.

Kungsgatan

  • Mellan Almgatan och Kyrkgatan, vägen utanför Bodensia, tillåts endast fordon som behövs för transporter av gods och boende till eller från adress, gäster till eller från hotell eller motsvarande samt varuleveranser till eller från butiker efter gatan.

  • Mellan Kyrkgatan och Hellgrensgatan är gatan helt avstängd för motordrivna fordon med undantag för moped klass II.
Skyltning trafikreglering
Tillbaka

Genvägen