Senast uppdaterad: 04/20/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Granskning av nya detaljplaner


04/20/2015

Kommunen arbetar med att upprätta nya detaljplaner för ett område på f.d. regementsområdet A8 samt för Brännan, Sävastön.

Syftet med detaljplanen på A8 omårdet är att medge utökade byggrätter på fastigheterna inom aktuellt planområdet för att möjliggöra uppförande av ny industri- och kontorsbebyggelse.

Syftet med detaljplanen för Brännan, Sävastön, är att mer i detalj reglera hur området får bebyggas med bostäder samt säkerställa utrymmen för allmän platsmark, så som lokalgator, gång- och cykelvägar, naturmark och lek.

Läs mer om de båda detaljplanerna här

 

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun

Genvägen