Senast uppdaterad: 03/23/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Tänk på detta när du kör skoter


03/23/2016

Det finns inte mycket som slår en gnistrande vacker vårvinterdag på snön. Men tänk på att det är många som ska samsas i naturen, därför är det viktigt att snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs. För att få köra snöskoter i Sverige krävs det att du är 16 år och har förarbevis för snöskoter eller att du har traktorkort eller körkort som är utfärdat första gången före 1/1 2000.

Var får du köra?

Följ skoterlederna, där kör du säkrast och stör minst. Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. Det är dock förbjudet att passera annans mark om det uppstår skada och det är till exempel förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

Allmän snöskoterkörning är också förbjuden i skidanläggningar eller i anslutning till dessa.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Där du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.

När du passerar en väg ska alla passagerare (i pulka eller på skotern) gå över vägen.

På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör om trafik med motordrivna fordon är tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke eller ”på annat tydligt sätt” (t ex en bom över vägen eller en hemmagjord skylt).

 • Inget förarbevis: dagsböter
 • Tillåtande av olovligkörning, barn under 18 år som inte har förarbevis: Föräldraansvar dagsböter
 • Kör med alkohol i kroppen: dagsböter eller fängelse. Indraget körkort/ förarbevis
 • Köra utan hjälm: Rapport till åklagare (dagsböter)
 • Körning på olovlig väg: 1 000 kr
 • Brukat avställt fordon: 1 200 kr
 • Passagerare vid färd på väg. 1 000 kr
 • Ingen/ dold registreringsskylt: 1 500 kr
 • Fortkörning över 70 km/tim: 1 500 – 4 000 kr
 • Stoplikt: 2 500 kr (ev körkortsåterkallelse)
 • Körning i tillfälligt förbudsområde 1 500 kr
 • Körning i permanent förbudsområde: dagsböter

Tänk på att dagsböter grundar sig på inkomsten och kan därför hamna mellan 10-20 000 kr.

Tillbaka

Genvägen